Wat is een huur vooruitbetaling?

  • Providers plaatsen doorgaans antenne-opstelpunten op gebouwen of percelen die zij niet bezitten en sluiten daarom meestal een huurovereenkomst af met de eigenaar om hun apparatuur op het terrein te kunnen plaatsen. De providers halen voordeel uit het bouwen van hun netwerk zonder de onderliggende grond te bezitten. De eigenaar van het vastgoed profiteert in de vorm van huuropbrengsten zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.

  • Een huur vooruitbetaling is simpelweg een afkoopsom gegeven in ruil voor het recht om de huur van de provider te ontvangen. Het heeft geen enkele invloed op het eigendom van het vastgoed of de rechten die de provider heeft in de huurovereenkomst.

  • Net zoals een vastgoedtransactie worden de specifieke voorwaarden van een huur vooruitbetaling vastgelegd in een overeenkomst, welke wordt opgenomen in het Kadaster. Dit zorgt ervoor dat zelfs als het pand of perceel veranderd van eigenaar, of als de provider besluit de apparatuur te ontmantelen, ieders rechten beschermd zijn.

  • Hoewel de locatie een rol speelt in het bepalen van het bedrag van de vooruitbetaling, zijn tal van andere variabelen en risicofactoren hierbij betrokken. De voorwaarden in de huurovereenkomst, geldende rentevoeten, de provider(s) op het pand, de tijdswaarde van geld en uiteraard de huur, zijn slechts enkele van de vele aspecten die worden overwogen bij de waardebepaling voor de mogelijk toekomstige huur van een antenne-opstelpunt.

Huur vooruitbetalingen zijn geen nieuw concept.

De vooruitbetalingsbranche begon in de vroege jaren 2000 en is sindsdien enorm gegroeid. APW Netherlands en haar moederbedrijf hebben zaken gedaan met duizenden gebouw- en grond eigenaren, 80 verschillende providers, verspreid over Europa, Australië, Noord- en Zuid Amerika.

  • KPN
  • Vodafone
  • T-Mobile
  • Tele2
  • En Meer