Particulieren

Peter Bruggeman

Ben zeer content ten aanzien van de Zendmast “Antenne-opstelpunt” constructie en transactie met APW Netherlands. Niet alleen de uitkomst, maar ook het verloop van de transactie waren zeer verrassend qua kennis, kwaliteit en service. De persoonlijke creatieve en open manier waarop Daniel mij te woord stond en e.e.a. op schrift stelde gaf mij veel vertrouwen. De transactie was ook geregeld in een zeer snel tijdsbestek, met een goed gevoel ten aanzien van de (onafhankelijke) benadering en afhandeling door de Notaris. De akte is verleden in mijn bijzijn, hetgeen ik overigens iedereen aanraad om te doen. Zelfs de nazorg werd persoonlijk verzorgt door Daniel waardoor ik mij ook gemotiveerd en geïnspireerd voel om deze recensie te schrijven. Ben bijzonder verrast dat er nog ondernemingen en medewerkers bestaan die niet in hokjes of in protocollen denken en handelen, vrijheid van client gericht handelen, eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen daar geloof ik in (continentale model). Wens U een even succesvolle transactie met APW Netherlands.

Susteren


Sietse en Suzy Wagenaar

Wij hebben een fantastische deal gesloten met Pascal van APW Netherlands. Hij benaderde ons om onze telecommast (grond )te verkopen aan APW. Wij waren zeer sceptisch want wij hadden een huurcontract bij de provider en niet zulke goede ervaringen met ze. We moesten in januari altijd een rekening opsturen. Vaak moesten we er achteraan bellen om het huurbedrag te krijgen. Maar wat een verademing nu. We hebben een prachtige prijs voor de grond gekregen en twee keer per jaar komt het afgesproken bedrag op de bank. Inmiddels is er drie keer uitbetaald!! Zeer content met deze deal en vooral met Pascal . Wat een goede begeleiding . Geen loze beloften maar alles tot in de puntjes geregeld! Iedereen met een zendmast zou op z’n minst de mogelijkheden, welke geboden worden door APW Netherlands, moeten bekijken!

Hallum


Ton Keuken

Na enkele gesprekken met Telecom Vastgoed heb ik besloten om na te gaan wat zij voor het opstelpunt kunnen betekenen. Altijd goed om op vrijblijvende basis de situatie opnieuw te toetsen en diverse scenario’s te overdenken. Het opstelpunt heeft voor mij nieuwe mogelijkheden naar voren gebracht. Ik ben tevreden over de werkwijze en afhandeling.

Opheusden


Ercan Albayrak

In 2017 ben ik met Telecom Vastgoed in zee gegaan. Destijds had mijn contract met T-Mobile nog een ruime jaar te gaan. Desondanks is Telecom Vastgoed met mij in zee gegaan, met het risico dat zij er met T-Mobile er niet uit zouden kunnen komen over het verlengen van het contract. Dat zou hun bedrijfsrisico zijn, die ze wel wilden nemen. Na onderhandelingen is Telecom Vastgoed er met T-Mobile niet uitgekomen over verlenging van de huurcontract. In 2018 is mijn contract met T-Mobile door hen opgezegd en zijn ze op 1 september 2018 vertrokken. Maar ik had al intussen wel een overeenkomst met Telecom Vastgoed afgesloten. Ondanks dat ik geen telecom mast meer op mijn dak heb, krijg ik netjes elke zes maanden de afgesproken aflossingen van Telecom Vastgoed op mijn rekening bijgeschreven.

Dit voelt voor mij echt als de “Telecom Vastgoed LOTERIJ” gewonnen te hebben. Ik ontvang nu voor niets een aanzienlijk bedrag van Telecom Vastgoed. Heel sneu voor Telecom Vastgoed maar Ooo zo leuk voor mij. Ze hadden destijds al tijdens onze onderhandelingen aan mij aangegeven dat dit een risico voor hen was, wat nu dus werkelijkheid is geworden.

Ercan Albayrak
Utrecht


Familie Baars

De afgelopen maanden hebben wij enkele malen contact gehad met Telecom Vastgoed. Het onderwerp van deze gesprekken was een voorstel om tot overeenstemming te komen voor een vergoeding van de huur van ons opstelpunt van T-Mobile. Na wat bedenk tijd, hebben we besloten het voorstel te accepteren. Binnen een week was het contract gereed en de afspraak met de notaris geregeld en een enkele dagen later kwam de vergoeding beschikbaar. We hebben prettig contact gehad met de heren Pascal Jonkers en John John Arnold.

Linschoten


M. van den Berg

Op ons perceel staat een mast van Vodafone. Aangezien een opstelpunt geenszins tot onze corebusiness behoort is deze overgedragen aan Telecom Vastgoed. De vrijgevallen waarde biedt ons beduidend betere mogelijkheden temeer deze direct aanwendbaar is. Wij waarderen de geleverde inspanningen, het prettige contact en de snelle afwikkeling.

Geleen


Jan van den Bos Bekijk

Telecom Vastgoed heeft bij ons het vruchtgebruik genomen op de Mobiele Telecom Mast die bij ons in de tuin staat. Ofschoon het proces lang geduurd heeft vanwege doorlooptijden bij diverse instanties, heeft Telecom Vastgoed van begin tot einde ons ondersteunt, ons goed op de hoogte gehouden en gedaan wat ze beloofden. Ook alle kosten, ook die achteraf tegenvielen, zijn door Telecom Vastgoed gedragen. Erg tevreden over het gehele proces.

Wekerom


J.J. van der Donk

Na een plezierig overleg en toelichting op het concept van Telecom Vastgoed door Marton heb ik een geheel vrijblijvend voorstel op laten maken voor de vrijstaande telecommast op mijn perceel.
Het voorstel was overzichtelijk en bood de mogelijkheid de huidige met de nieuwe situatie te vergelijken.
De uitgekeerde waarde laat ik zijn werk doen en verder draagt Telecom Vastgoed zorg voor alles wat bij het opstelpunt komt kijken. Een positieve ervaring die ik iedereen toewens.

J.J. van der Donk
Rosmalen


Brinkman en Van der Wal

Telecom Vastgoed heeft contact met ons opgenomen om van gedachten te wisselen over de telecommast die wij aan T-Mobile verhuren. Onze interesse was gewekt en wij stonden open voor verkenning van betere, nieuwe mogelijkheden. Het uiteindelijke voorstel voor overname van de huurpenningen en zorgdragen van de mast sprak ons dermate aan dat wij besloten hebben om de samenwerking aan te laten vangen.
Doorslaggevend hierbij was dat wij een dermate beter rendement uit de vooruitbetaalde huurpenningen realiseren dat ieder jaar een factuur sturen zonder enige garantie op voorzetting van het opstelpunt weinig zinvol bleek. Het concept creëert inderdaad betere mogelijkheden, wij zijn content met de werkwijze en persoonlijke aandacht van Telecom Vastgoed. Marton bedankt.

E. van der Wal
Vlaardingen


Familie De Lange

Na eerst een brief te hebben ontvangen in 2016 van Telecom Vastgoed B.V.hebben wij de brief gelezen maar niets mee gedaan . Zijn wij in 2017 benaderd door Telecom Vastgoed B.V. Door de heer Pascal Jonkers , het maakte ons toch nieuwsgierig. Vervolgens is Pascal bij ons geweest en vertelde ons dat hij een alternatief kon bieden voor de huur opbrengst die wij ontvingen van het opstelpunt van de telefoon mast. Na een periode van goede gesprekken en duidelijke uitleg van Pascal zijn wij de samenwerking aan gegaan. Wij zijn zeer tevreden over de gehele samen loop zoals wij die ervaren hebben met Pascal Jonkers.

Familie De Lange
Wijnjewoude


Cafe-Zaal Bergrust

KPN, Vodafone en T-Mobile huren sinds lange tijd ruimte voor antennes bij ons café. Aangezien het café langs de drukke snelweg A-2 is gelegen een prima locatie voor dekking. Daarom zag ik aanvankelijk niet de meerwaarde. Toch heb ik besloten om kennis te maken en hebben wij uitvoerig gesproken over wie Telecom Vastgoed nou precies is en wat zij kunnen betekenen. Mijn interesse was gewekt waarna Maarten en Marton eerst orde op zaken hebben gesteld en de huurovereenkomsten zijn geanalyseerd. Het uiteindelijke voorstel heb ik afgewogen tegen mijn huidige situatie en positief doen laten besluiten. De afwikkeling was persoonlijk, telkens prettig contact, ook met mijn accountant die er nauwgezet bij betrokken is geweest. Als afronding hebben wij afgesproken bij AKD Notarissen en de samenwerking beklonken. Ik kan de samenwerking ten zeerste aanbevelen!

J.H.M. Hermans
Ulestraten


Ercan Albayrak Bekijk

Uit het niets kreeg ik begin 2016 een brief van Telecom Vastgoed. Ik was sceptisch en deed zeer laconiek over deze brief. Mijn eerste gedachte was; dat zijn huichelaars (niet te vertrouwen mensen/bedrijf). Een paar weken later belde dhr. Pascal Jonkers. Hij legde mij het een en ander uit. Maar ik vertelde hem dat ik op dat moment niet met hen wilde samenwerken en het een en ander zelf nog wilde uitpluizen en regelen. Pascal vond dat helemaal niet erg en wilde mij bij alles wel helpen en informeren. Het ging heel spontaan eraan toe maar mijn argwaan bleef nog hangen.
Mijn besprekingen met T-Mobile zijn niet goed gegaan. Intussen waren we al een kleine jaar verder. Pascal had mij nog een paar keer gebeld of ik nog wilde praten. Begin 2017 ben ik overstag gegaan nadat ik had gezien dat ze echt spontaan, eerlijk, duidelijk en zakelijk waren. Toen zijn we de onderhandelingen ingegaan. 2e kwartaal van 2017 hadden we een overeenkomst. Alles ging spontaan, duidelijk en snel. Ik kon met alle vragen die in mij, omtrent onze overeenkomst en zelfs over andere zaken, opkwam direct aan ze stellen en kreeg snel, netjes en duidelijke antwoorden. Hierdoor was de overeenkomst snel beklonken. Telecom Vastgoed blij, ik blij. Eind goed al goed.

Ercan Albayrak
Utrecht


Fam. Van der Velden

Wij kunnen nu de “Big 5” bezoeken!
Op 17 november 2015 ontvingen wij een brief van Telecom Vastgoed.
De brief had ons nieuwsgierig gemaakt, maar tevens ook sceptisch. Immers hadden wij nog nooit gehoord van Telecom Vastgoed. En als een gezonde Nederlander iets niet kent, gaan vaak de hakken in het zand en de rem er op. Toch wilden wij weten wat deze partij ons te melden had en hebben wij contact gehad met Pascal Jonkers.

Dhr. Jonkers gaf ons informatie omtrent de mogelijkheden van ons opstelpunt mobiele telecommunicatie. Hierop hebben wij dhr. Jonkers uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
In dit gesprek werd het doel en de mogelijkheden duidelijk. Zij kunnen een alternatief bieden voor de huuropbrengsten die wij ontvangen.

Wij zijn vervolgens de onderhandelingen gestart.
Voor ons was het een hele nieuwe kijk op onze mogelijkheden. Door een samenwerking te starten met Telecom Vastgoed, kunnen wij een lang gekoesterde droom in vervulling laten gaan. Toen dhr. Jonkers ons vroeg wat wij zouden doen met financiële injectie, gaven wij aan dat wij graag nog eens een bezoek aan Afrika wilden brengen en dat dit ruimschoots kon vanuit het voorstel van Telecom Vastgoed.

Telecom Vastgoed en dhr. Jonkers zijn hun afspraken nagekomen en gaven ons het vertrouwen, waardoor wij de samenwerking zijn aangegaan. Met veel plezier kijken wij terug naar onze gesprekken met Telecom Vastgoed. Het feit dat zelfs de directeur (Dhr. Van Münster) de moeite nam om ons te feliciteren met de samenwerking deed ons extra goed!

In september 2016 is het zover en reizen wij af naar Afrika om “The Big 5” te bezoeken.
Ook wij raden andere eigenaren aan om in ieder geval de mogelijkheden vrijblijvend te laten onderzoeken. Wij stellen ons daarnaast beschikbaar om onze ervaring, met Telecom Vastgoed, met anderen te delen.

Wij wensen iedere Landlord en Telecom Vastgoed Goede zaken.

Fam. Van der Velden
Ilpendam


De heer Spauwen en mevrouw Franssen Bekijk

Wij zijn benaderd door Telecom Vastgoed en hebben tijdens een afspraak de mogelijkheden voor ons antenne-opstelpunt besproken. Wij hebben de waarde door hen laten vaststellen die wij na een week in een voorstelbrief ontvingen. Wij zijn niet thuis in de telecommunicatiebranche en hebben besloten om de vooruitbetaalde huur onder te brengen daar waar wij vertrouwd mee zijn. Telecom Vastgoed is telkens haar afspraken nagekomen en wij kijken met plezier terug op de totstandkoming van onze samenwerking.

Hartelijke groet,

De heer Spauwen en mevrouw Franssen
Lemiers


VVE Praedinius Bekijk

In mijn hoedanigheid van secretaris van de VVE Praedinius te Groningen, kan ik u berichten, dat wij als VVE, bijzonder goede ervaringen hebben met Telecom Vastgoed BV. De contacten verliepen soepel, afspraken werden stipt nagekomen, terwijl men tevens bereid was om in de avonduren, besprekingen bij te wonen. Wij vertrouwen erop dat de samenwerking zoals deze tot nu toe heeft plaatsgevonden, zich ook in de toekomst blijft ontwikkelen. Als VVE zijn wij overtuigd van de meerwaarde van de samenwerking met Telecom Vastgoed BV. Een en ander stemt ons ook bijzonder positief.

R.W. Lagerwaard,
Secretaris
Groningen


Heer en mevrouw Hoebergen Bekijk

Eind vorig jaar zijn wij benaderd door Telecom Vastgoed om te praten over de financiële alternatieven die de mast van T-Mobile ons biedt. Marton van den Boom hebben wij een voorstel laten opmaken met daarin diverse opties opgenomen. Wij hebben vervolgens onze financieel adviseur uitgenodigd om verder van gedachten te wisselen en deze opties door te spreken. Marton heeft de mogelijkheden helder en duidelijk toegelicht en samen met onze adviseur zijn wij tot onze keuze gekomen. Marton heeft alle afspraken keurig opgevolgd en ons tussentijds telkens op de hoogte gehouden. Wij zijn zeer tevreden over het gehele verloop en danken Marton hartelijk voor de prettige contactmomenten en voorspoedige afronding.

Heer en mevrouw Hoebergen
Meijel


Leon & Bianca van der Kleij

Sceptisch… Ik denk dat dat het juiste woord is voor ons gevoel toen wij na het eerste telefonische contact met Mike in december 2014 een aanbod voor overname van de contracten met de providers van mobiele telecommunicatie op onze watertoren van Telecom Vastgoed kregen. Geen verkeerd aanbod, dat dan weer wel, maar toch… Wij hadden echt onze bedenkingen hierbij. Wikken en wegen, wel doen, niet doen, en zo ging het maar door. Om gek van te worden. En Mike bleef maar bellen, want ‘de aanhouder wint’, zo zei hij. En hij heeft uiteindelijk, ware het dan negen maanden na ons eerste contact, toch gelijk gekregen.

Eind juli 2010 werden wij de eigenaren van een watertoren in Sint Philipsland, een dorpje in Zeeland waar nog geen bolletje voor een kapotte lamp te koop is, zo bleek toen wij vijf jaar geleden voor het eerst naar ‘onze’ watertoren toe gingen. Mijn man had de watertoren uit de verte gezien toen hij daar bij toeval langsreed en hoorde dat deze per opbod verkocht ging worden en wij waren de hoogste bieder. De watertoren was niet meer in functie, maar fungeerde als Antenne-opstelpunt voor drie providers voor mobiele telecommunicatie, een leuke belegging met een mooi rendement. Dus waarom zouden wij deze dan verkopen?

Ondertussen bedachten wij ons ook dat dit nu dan wel een mooi rendement kon opleveren, maar wie kon ons de garantie geven dat dat zo zou blijven? Mike gaf ons nl. mogelijke risico’s aan, waar wij nooit zo heel erg bij stil hadden gestaan. En tja, wat wisten wij eigenlijk van antenne-installaties? Het enige wat wij konden vertellen was dat op de foto’s van 2010 en de foto’s van nu blijkbaar e.e.a. was gewijzigd aan deze installaties, maar wat, en of dat binnen de contracten viel? Daar hadden wij echt geen kaas van gegeten. Het enige wat wij hoefden te doen was twee maal per jaar even het onkruid wieden rondom de watertoren en jaarlijks een paar facturen te sturen, de rest ging ‘vanzelf’, dus werk hadden wij er niet aan. Maar telecom is duidelijk de core-business van Telecom Vastgoed, niet van ons. En dit laatste maakte dat wij toch met Mike contact hebben gehouden, of eerlijk gezegd vooral Mike met ons, veel contact wel te verstaan.

Maar op een bepaald moment hadden wij voor onszelf een duidelijk standpunt ingenomen: overname van de contracten inclusief verkoop van de watertoren of geen deal, ofwel alles of niets. Wij voelden er niets voor om er als derde partij tussen te gaan zitten, mede gezien het feit dat de watertoren niet meer in functie is en alleen nog fungeert als Antenne-opstelpunt voor mobiele telecommunicatie.

Uiteindelijk zijn we samen met Mike en later ook met Michael tot een voor ons nog betere deal gekomen inclusief de verkoop van de watertoren en zo namen wij op 26 augustus 2015 afscheid van ‘onze’ watertoren. En zo heeft de watertoren ons een nog mooier rendement op korte termijn opgeleverd. En nu? Tja, nu zijn wij zoekende naar een nieuw en leuk beleggingsobject met een mooi rendement…

Wij kunnen iedereen dan ook aanraden om in ieder geval het gesprek met Telecom Vastgoed aan te gaan. Wie weet wat het u op kan leveren!

Mike & Michael: soms liep het wat stroef (;-) en jullie hebben behoorlijk wat geduld moeten hebben, maar dank voor de prettige samenwerking en goede zaken toegewenst!

Leon & Bianca van der Kleij
‘s-Gravenzande


VvE De Singel

In maart 2015 ontvingen wij een brief van Telecom Vastgoed B.V. betreffende ons opstelpunt voor mobiele telecommunicatie.
Hierop heb ik contact opgenomen met Pascal Jonkers. Hij vertelde mij dat Telecom Vastgoed B.V. een alternatief kon bieden voor de huuropbrengsten die wij ontvangen uit het betreffende opstelpunt.
Het risico van het verliezen van huuropbrengsten staat in vele, zo ook in onze overeenkomst, vermeld. Ik heb mijn contract laten beoordelen door Pascal en Telecom Vastgoed B.V. heeft ons een aantrekkelijk financiële aanbieding gedaan.
Na overleg met onze eigenaren, heeft de VvE gemeend zaken te doen met Telecom Vastgoed B.V. Pascal is vervolgens bij ons geweest op locatie en heeft alles tot in de puntjes uitgelegd.
Een helder verhaal, waardoor wij met veel vertrouwen de samenwerkingsovereenkomst met Telecom Vastgoed B.V. zijn aangegaan.
Pascal heeft het proces van afhandeling in goede orde uitgevoerd en wij werden op een prettige manier op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Nadat dit proces is afgerond en de samenwerking een feit is geworden, is hard duidelijk geworden dat de risico’s van ons opstelpunt geen “simpel regeltje” in het contract was.
De provider heeft ons op 24 juli jl. een opzegbrief gestuurd. Hierin geven zij aan het opstelpunt niet langer nodig te zijn en verwijderd zal worden!
Een vervelend bericht, welke ik direct heb doorgespeeld aan Telecom Vastgoed B.V. Hadden wij de overeenkomst niet met Telecom vastgoed B.V. gedaan, dan had ik nu 100% huurinkomsten verloren.
Hiermee wil ik dus aangeven, dat de risico’s van het verliezen van huuropbrengsten geen overdreven verhaal is, maar simpelweg een FEIT!
Natuurlijk behouden wij de samenwerking met Telecom Vastgoed B.V. en zullen zij de eventueel toekomstige providers op ons gebouw beheren.
Voor ons toch een fijn idee dat er voor dit soort zaken een laagdrempelig bedrijf met veel expertise ten grondslag ligt.

Ik raad bedrijven en particulieren sterk aan om Telecom Vastgoed B.V. uw opstelpunt te laten waarderen en de risico’s te laten berekenen.

Bertus Balk
Voorzitter
Woerden


Matthieu van den Berg

Verpachting Antenne opstelpunt

Na een periode van goed overleg heb ik besloten om mijn antenne opstelpunt onder te brengen bij Telecom Vastgoed B.V.
In eerste instantie stond ik niet echt open voor het verkopen van de rechten van mijn antenne opstelpunt, deze gaf me toch een jaarlijks terugkerende leuke opbrengst.
Maar na het goed evalueren van de (on)mogelijkheden en de toekomst van dit opstelpunt leek het mij toch beter om dit in handen te geven van een zeer professionele club.
Door de totale portefeuille zijn zij in staat om zaken / opbrengsten te realiseren die ik privé niet had kunnen bereiken.
Zij behartigen mijn belangen voor de toekomst en ik deel mee in de eventuele extra opbrengsten, beter kun je het niet treffen .
Bijkomend voordeel is dat ik nu met de ter beschikking gekomen middelen een leuk nieuw project heb kunnen starten.

Ik wil Mike bedanken voor de prettige samenwerking en perfecte afhandeling van het geheel

Matthieu van den Berg
Sellingen


Dirk Gorter

De heldere uitleg van Pascal Jonkers en Michael Hoekstra van Telecom Vastgoed hebben mij doen besluiten de toekomstige huuropbrengsten vooraf te laten betalen. De wens mijn pand op te knappen was al langer aanwezig en kan nu eerder en sneller vorm krijgen. Gedurende het hele verloop ben ik uitstekend op de hoogte gehouden en zijn alle adfspraken en toezeggingen nageleefd door Telecom Vastgoed. Ik kan dan ook niet anders dan met volle tevredenheid terugkijken op deze periode en zie de verdere samenwerking met Telecom Vastgoed dan ook met vertrouwen tegemoet.

Dirk Gorter
Den Helder


Dhr. P.A.M. Ruijters

Ik ben zeer te spreken over de professionele aanpak van Telecom Vastgoed. De heer van den Boom is telkens alle afspraken nagekomen en wij kijken met plezier terug op de aanloop naar onze samenwerking.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze antenne-locatie van T-Mobile op de best mogelijke wijze door Telecom Vastgoed beheerd wordt en raden iedereen aan om de mogelijkheden te laten onderzoeken.

P.A.M. Ruijters
Susteren


Jos Peeters Bekijk

Van antenne opstelpunt naar een pannenkoekenhuis

Doordat wij ons antenne opstelpunt binnen het portfolio van Telecom Vastgoed B.V. konden onderbrengen, hebben we ons pannenkoekenhuis sneller kunnen realiseren dan we in eerste instantie hadden gedacht.

Door de fijne en professionele samenwerking met Telecom Vastgoed B.V. hebben wij ingezien dat het mogelijk is om te profiteren van de voordelen van onze locatie. Tijdens de site inspectie van Telecom Vastgoed B.V. hebben zij de werkelijke situatie vergeleken met de onderliggende contracten, wat tot een extra aanvulling heeft geleid.

Wij voelden ons nauw betrokken bij het doorlopen van het gehele proces en werden goed op de hoogte gehouden door Mike. Het is een zeer fijne samenwerking waar we nog lang van kunnen nagenieten. Wij raden iedereen die in het bezit is van een antenne opstelpunt aan om een samenwerking aan te gaan met Telecom Vastgoed B.V.

Jos Peeters
Wernhout