Hotels

WestCord Hotels

De hotellerie is continue in beweging. Jaren van stijgende omzetten laten zich afwisselen door jaren waarin de hotellerie onder druk staat. Bij elke beweging hoort steeds weer een nieuw palet aan acties. Aankopen van nieuwe hotels, zelf ontwikkelen van hotelplannen of zelfs het afstoten van hotels of het afwijzen van nieuwe aanbiedingen. AIRBNB is weer zo’n nieuw fenomeen. In ons geval is het bezitten van het onroerend goed een belangrijk fundament voor het succes op lange termijn. Op dit moment volgen wij de tendens van duurzaam bouwen hetgeen wij uitwerken in de meest recente bouwprojecten in Amsterdam en Groningen. Omdat wij in de kern geen onroerend goed handelaar zijn, maar hotelexploitant, hebben wij positief gereageerd op het aanbod van Telecom Vastgoed om onze daken, waarop diverse telecom partijen voor haar masten een locatie hebben gehuurd, blijvend ter beschikking te stellen aan Telekom Vastgoed. Het contant maken van toekomstige huurstromen geeft ons weer extra werkkapitaal om verder te investeren in onze hotels. Zij hebben de expertise om de daken verder te optimaliseren en weten de juiste partijen bij elkaar te brengen om de omzet te verhogen. Zo hoeft WestCord zich niet langer druk te maken over de invulling van haar dakposities maar behoudt zij wel voldoende inspraak over de invulling van haar daken. Telecom vastgoed heeft de uiteindelijke deal zeer professioneel ingestoken en heeft daarbij een vooraanstaand advocaten/notaris kantoor in de hand genomen hetgeen een vertrouwd gevoel heeft gegeven. Daar bij stond zij voldoende open voor inbreng vanuit WestCord waardoor het uiteindelijk een Taylor-made deal is geworden. Wij zien de samenwerking met Telecom Vastgoed met veel vertrouwen tegemoet en kunnen ons weer volledig concentreren op hetgeen waar wij goed in zijn: “Exploitatie van hotels”. De samenwerking met Telecom Vastgoed heeft wat ons betreft geleid tot een win-win situatie.

H.T. Westers – WestCord Hotels B.V.


Hotel Mabi

Wij hebben vanuit Mabi Hotel met Telecom Vastgoed een prettig traject doorlopen. We waren aangenaam verrast door de flexibele houding die wij niet hadden verwacht bij een internationaal bedrijf. Op een dergelijke manier werken betekent zaken doen met een fijn gevoel! De start van onze samenwerking was dus goed, Marton en Maarten bedankt voor alle inspanningen!

Leon Maes, Bestuurder
Maastricht


Van der Valk International Bekijk

“Telecom Vastgoed heeft een unieke kans geboden!”

Aanloop
In de afgelopen decennia is er veel veranderd in het hotelwezen. Klanten zijn kritischer geworden, zowel op kwaliteit als op prijs van de kamers en de menukaart. Ook de uitstraling van de gebouwen dient trend te houden met onze positionering in het hogere segment; het liefst tegen een alsmaar dalende prijs voor de consument. Dit vergt ondernemersvermogen, en de familie Van der Valk staat al jaren aan de onbetwiste top van haar segment. Niet door op haar lauweren te rusten, maar door constant te innoveren en te adapteren. Dit is absolute topsport, en vraagt dan ook veel van haar medewerkers.
Toen wij anderhalf jaar geleden werden benaderd door Mike Verkuijlen van Telecom Vastgoed, omdat op een aantal van onze hotels opstelpunten ten behoeve van mobiele telefonie zijn gevestigd, was Van der Valk International in eerste instantie sceptisch, maar wij stonden open voor een verkennend gesprek waarbij wij ons op de mogelijkheden verder konden oriënteren.

Kennismaking
In de initiële fase is op een ontspannen en overzichtelijke wijze duidelijk toelichting gegeven op de telecommunicatiemarkt, de visie van Telecom Vastgoed, en op welke wijze zij Van der Valk International haar opstelpunten optimaal kan laten benutten. Duidelijk is geworden dat Telecom Vastgoed, net als Van der Valk International, op zoek is naar het creëren van een win-win situatie; en op welke wijze hieraan invulling gegeven kan worden.

Aan de slag
Van der Valk International heeft besloten om de waarde van de opstelpunten door Telecom Vastgoed te laten vaststellen, geen sinecure gezien de omvangrijke huuradministratie verdeeld over de verschillende locaties die in de loop der jaren is opgebouwd. De opstelpunten zijn nauwkeurig geanalyseerd waarbij ontwikkelingen die plaatsvonden tijdens de waardebepaling direct zijn meegewogen. Met onze afdeling administratie heeft telkens prettig overleg plaatsgevonden, waarbij Telecom Vastgoed de regie voerde.

Win-win
Van der Valk International heeft ingezien dat opstelpunten waardevoller zijn dan aanvankelijk gedacht. Telecom Vastgoed heeft met haar unieke concept Van der Valk International de mogelijkheid geboden om deze waarde te ontsluiten en direct aan te wenden voor haar kernactiviteiten. Telecom Vastgoed draagt zorg voor de opstelpunten, inclusief alle bijbehorende activiteiten, hetgeen alleen al onze afdeling administratie aanzienlijke tijdswinst oplevert. Op basis van onze samenwerking is een gezamenlijk belang ontstaan waarbij beide partijen zich richten op datgeen waarin zij het beste zijn. Telecom Vastgoed is telkens haar afspraken nagekomen en heeft haar geschepte verwachtingen volledig waargemaakt.

G.A.J. van der Valk & V.J. van der Valk