Dekking vs. Capaciteit

Stel je dit eens voor: je bent in het park bij jou in de buurt en je bent klaar voor het concert op vrijdagavond. Je bent op zoek naar je vrienden, maar je kunt ze niet vinden. Je stuurt ze dus een spraakbericht. Je ontvangt onmiddellijk een “niet verzonden” melding op je smartphone. Je controleert of je telefoon een signaal heeft. Het toont het volledige signaal. Wat is er dan aan de hand?

Hier spelen verschillende dingen een rol:

Ten eerste door het groot aantal mensen dat op het concert aanwezig is, het mobiele dataverkeer vertraagt. We zullen dit later in detail uitleggen…

Het andere is dat mensen smartphones hebben die een grotere hoeveelheid data gebruiken. Veel mensen zijn foto’s aan het bekijken en aan het uploaden naar sociale media. Ze sturen ook videoberichten en voeren videogesprekken. En anderen hebben misschien meer dan één smartphone bij zich en andere apparaten die ook data gebruiken, zoals smartwatches. Daarnaast is het mogelijk dat de stad zelf ook gegevens moet gebruiken voor verkeerssignalen, openbare veiligheid, eerstehulpdiensten en andere behoeften. Dit alles draagt bij aan de hoeveelheid gegevens die wordt verzonden.

Ten laatste hebben de antennes in het park misschien niet voldoende capaciteit om zo’n grote hoeveelheid dataverbruik door zoveel mensen tegelijk aan te kunnen.

Laten we eens nader bekijken wat er gebeurt. Als je een bericht verstuurt, zend je smartphone radiogolven uit naar basisstations, ook wel “zendmasten” genoemd. Deze zendmasten zenden radiogolven uit naar andere zendmasten in de buurt van de persoon die het bericht ontvangt. En die zendmasten sturen het bericht naar de ontvanger.

Als veel mensen berichten versturen naar dezelfde zendmasten, raken de zendmasten overbelast. Die overbelasting verlaagt de capaciteit van de zendmasten om informatie met hoge snelheid te verwerken en vertraagt uw vermogen om informatie naar anderen te verzenden of te ontvangen.

Wat is het verschil tussen dekking en capaciteit?

Dekking verwijst naar de ruimte of het gebied dat een apparaat heeft om toegang te krijgen tot het netwerk.

Capaciteit is de hoeveelheid verkeer die een netwerk aankan, d.w.z. de gegevens die een netwerk in één keer kan verwerken van alle berichten of informatie die wordt verzonden.

Laten we teruggaan naar het voorbeeld van het concert in het park. Er is dekking, maar omdat er veel mensen zijn die data gebruiken om informatie te versturen, ontstaat er verkeersopstopping en dus een lage netwerkcapaciteit. Dit vertraagt het netwerk.

Er is een verschil tussen een “dode zone” – een zone zonder dekking – en een zone met “lage capaciteit”. Een zone met een lage capaciteit kan de hoeveelheid dataverkeer niet aan.

Kan een netwerk zijn capaciteit vergroten?

Er is een oplossing om een te lage capaciteit te vermijden. Het heet netwerkverdichting. Met netwerkverdichting kunnen ze, zelfs als er veel mensen op een concert, in een stad of op een bepaalde plaats zijn, informatie verzenden en ontvangen zonder dat ze met een overbelast netwerk te maken krijgen.

Om het netwerk te verdichten, gebruiken mobiele operators macrosites, micro cellen en DAS.

“Macro sites” zijn zendmasten die een groot gebied bestrijken, van 3 tot 50 vierkante kilometer.

“Micro cellen” zijn zendmasten die minder ruimte bestrijken dan macro sites en het zijn ook kleinere structuren.Micro cellen hebben een bereik van ongeveer 10 tot meer dan 300 meter. Ze worden meestal bovenop verkeerslichten, gebouwen en straatlantaarns in dichtbevolkte stedelijke gebieden geplaatst.

“DAS” zijn gedistribueerde antennesystemen. Dit zijn antennes die verspreid worden en die zowel binnen als buiten worden geplaatst. Ze worden meestal ingezet als er meer mensen in een bepaald gebied worden verwacht, bijvoorbeeld in een ziekenhuis tijdens een crisis of in een stadion tijdens een sportevenement.

De netwerkcapaciteit vergroten

Er zijn verschillende manieren om de netwerkcapaciteit te vergroten. Er bestaan volgende mogelijkheden

  • Afhankelijk van de locatie in landelijke, stedelijke en ook dichtbevolkte stadscentra, het aantal masten, kleine cellen of DAS verhogen.
  • Apparatuur op bestaande masten plaatsen. Met andere woorden, meerdere operatoren kunnen hun eigen apparatuur aan bestaande masten hangen om de capaciteit van hun netwerk te vergroten.
  • Zware antennes bouwen die geschikt zijn voor de configuraties die nodig zijn voor de netwerkcapaciteit, inclusief 5G-installatie en meer.

Elke markt heeft zijn eigen gevoeligheden. Deze kunnen onder andere het behoud van land of gebouwen zijn, structurele uitdagingen en bescherming tegen radiostralen omvatten. Met een mix van technologieën wordt een verhoging van de netwerkcapaciteit mogelijk.