Contact

U zou nooit weten wat APW Netherlands voor u kan betekenen als we geen contact hebben, dus waarom zou u geen contact met ons opnemen? Wij zijn er voor u en zijn bereid om uw behoeften tegemoet te komen. Uiteraard vrijblijvend en zonder enige kosten. De door u met ons gedeelde informatie wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en zal nooit met derden worden gedeeld.

Heeft u een contract met APW Netherlands en u wilt contact met onze afdeling Property Management, dan kunt u rechtstreek contact opnemen via beheer@apwnetherlands.nl of telefonisch via 073 3690523.

"*" indicates required fields


Nota: APWireless is momenteel niet op zoek naar grond om zendmasten te installeren. Gelieve het formulier alleen in te dienen als u al een bestaande zendmast op uw terrein heeft. Wij waarderen uw interesse en de kans om de mogelijkheden van uw geschikte locatie voor een zendmast te verkennen. Op dit moment zijn we echter alleen geïnteresseerd in aanvragen van verhuurders met bestaande overeenkomsten voor zendmasten.


Naam*
Heeft u al een deal gesloten met APW Netherlands?
Max. file size: 12 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

APW Netherlands
Gustav Mahlerplein 28
1082 MA Amsterdam

info@apwnetherlands.nl
073 3690523

APW Netherlands is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud van het contactformulier. APW Netherlands is in geen enkel geval aansprakelijk voor speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, als gevolg van een contractuele actie, nalatigheid of anderszins, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het contactformulier of de inhoud van deze dienst.