Meer Informatie

Voor veel gebouw- en grondeigenaren lijkt de telecomsector een eigen vocabulaire te hebben – hieronder staan de belangrijkste termen die u zou moeten weten.

Antenne-opstelpunt

Zend- en ontvangst installatie die door telecom providers wordt gebruikt om hun mobiele netwerk te opereren.

Huurovereenkomst

De overeenkomst die afgesloten is tussen de provider of masteigenaar en de grond- of gebouw eigenaar waarin de financiële en operationele voorwaarden van het antenne-opstelpunt zijn opgenomen.

Huur additionele provider

Huur betaald aan de grond-of gebouweigenaar door additionele providers om hun zend- en ontvangst installaties te plaatsen op een bestaand opstelpunt in handen van een andere provider.

Indexatie

De voorwaarden in de huurovereenkomst waarin bepaald wordt wanneer en hoeveel de door de provider betaalde huur zal toenemen, doorgaans omschreven als een percentage van de huur met vaste intervallen.