Sinds 2008 bestaat er een plicht voor VvE’s om voor groot onderhoud te reserveren. De minister wil dat er vanaf 1 januari 2017 0,5% van de herbouwwaarde in een reservefonds geplaatst wordt.

Dit wordt over het algemeen gefinancierd van uit de VVE bijdrage of door andere inkomstenstromen zoals de huurovereenkomst van een Telecom opstelpunt.

Het aantrekkelijke van een inkomstenstroom van een huurovereenkomst is dat hierdoor de individuele VvE bijdrage beperkt blijft. Maar hoe zeker is deze inkomstenstroom?

De Telecom Markt
Helaas is deze inkomsten stroom niet gegarandeerd. Providers merken dat de markt onder druk staat. De consument wil meer grotere databundels voor een vaste prijs. Aanpassingen in het netwerk zijn nodig om daar aan tegemoet te komen. Andere technieken maar ook meer en andere opstelpunten, zo heeft Vodafone door haar samenwerking met Ziggo opeens miljoenen opstelpunten verworven om aan de data capaciteit gehoor te geven, daar Ziggo haar wifi routers voor de helft heeft opengesteld voor publiek gebruik.

 

Gevolgen
Contracten kennen een opzegtermijn van 2 maanden tot een jaar op elk moment van het contract voor de provider, zonder opgaaf van reden kunnen zij het contract eenzijdig opzeggen. Om aan de alsmaar uithollende investeringscasus tegemoet te komen, proberen providers ook om de huurovereenkomsten te heronderhandelen, met bijvoorbeeld huurverlagingen, huurvrije periodes, vaste indexaties en het gratis onderverhuren aan derden. Dit heeft een direct gevolg voor de reserves voor de VvE of voor de VvE bijdrage.

Zekerstellen van vermogen
Het is duidelijk dat een huurstroom uit een huurovereenkomst geen langdurige zekerheid geeft. De gevolgen van een opzegging kunnen heel groot zijn voor de individuele VvE leden. APW Netherlands heeft hier voor een oplossing. De lease wordt overgenomen waarbij de waarde van het contract als contante waarde wordt uitgekeerd aan de VvE. Doordat APW Netherlands maatwerk biedt, kunnen wij de betaling spiegelen aan de behoefte van de VvE.

Maar waarom wil APW Netherlands investeren in een risicovol contract?

APW Netherlands heeft een groeiende portefeuille met 3500 opstelpunten wereldwijd. Het opzegrisico is de afgelopen jaren 5% gebleken. Dit is een beperkt en gecalculeerd risico ten opzichte van de lange termijn horizon van APW Netherlands.

Relaties van APW Netherlands hebben het vrijgekomen vermogen aangewend voor de volgende doelen;

  • Verfraaiing van de gemeenschappelijke ruimte
  • Renovatie
  • Aanvullen gemeenschappelijk vermogen
  • Achterstallig onderhoud
  • Energiebesparende maatregelen/zonnepanelen/isolatie
  • Aankoop perceel/uitgraven kelder t.b.v. parkeergelegenheid

Graag laten onze specialisten u zien wat de contante waarde is van uw contract. Neem daarvoor contact met ons op:

Telefoon: 073 3690553
E-mail: info@apwnetherlands.nl