Wat moet je weten over het huren van zendmast

Wat moet je weten over het huren van zendmast

Het huren van zendmast gebeurt elke dag. Vaak huren mobiele operators ruimtes op daken of op het land om er gsm-antennes of telecomtorens te installeren, zodat ze meer signaal en een betere dekking aan de bevolking kunnen bieden. Lees meer over het proces, de toegepaste regelgeving en de benodigde toestemmingen.

Wat is het huren van een zendmast?

Tegenwoordig is het concept van een zendmast huren behoorlijk populair. Steeds meer mensen moeten zonder onderbrekingen kunnen bellen en op internet surfen. Daarom zijn er steeds meer zendmasten nodig om deze realtime verbinding mogelijk te maken.

Operators hebben de juiste ruimte nodig — of het nu landelijk of stedelijk is — om deze antennes te installeren.

Operators plaatsen meestal antennes of torens op eigendommen van derden, waarbij ze huurcontracten afsluiten met de grondeigenaren. De eigenaren ontvangen op hun beurt een periodieke huurbetaling in ruil voor de installatie van de toren of antenne op hun perceel grond of op het dak van hun gebouw. Dit is een gangbare praktijk.

Deze regeling kan voor een bepaalde periode gunstig zijn voor beide partijen, aangezien de operator dan zijn netwerk kan inzetten of uitbreiden en dekking kan bieden aan meer gebruikers, zonder de grond te hoeven kopen om de antennes te installeren, terwijl de grond- of gebouweigenaren er baat bij hebben omdat ze aan de andere kant een periodieke huur ontvangen zolang het contract loopt.

Het belang van de locatie

Een belangrijk element voor netwerkimplementatie is de locatie van de zendmast. Operators weten waar ze deze moeten installeren, wat in landelijke of stedelijke gebieden kan zijn.

Wanneer mobiele operators besluiten om hun netwerk te implementeren of te upgraden, is tijd van essentieel belang. Ze moeten meteen aan de slag om de best mogelijke service te kunnen bieden.

Afgezien van de locatie-omstandigheden om de zendmast te installeren, hebben verschillende factoren invloed op het toekomstige huurovereenkomst tussen de eigenaar en de operator. Deze factoren zijn onder andere rentetarieven, het aantal operators dat fysiek op de site zal zijn, inflatie, huidige bandbreedte, de te betalen huur en verschillende andere overwegingen.

Regelgeving van zendmasten

De installatie van nieuwe zendmasten valt onder de verantwoordelijkheid van de RDI (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur). Deze overheidsorganisatie definieert de criteria voor de locatie van antennes, evenals de kenmerken waaraan individuen moeten voldoen voor hun installatie, vergunningen, toestemming voor landgebruik, enz.

De bouwafdeling van de gemeente moet toestemming geven voor de installatie en ervoor zorgen dat deze voldoet aan de gestelde eisen. Dit heeft invloed op installaties op zowel landelijke grond als stedelijke gebouwen.

Hoeveel betalen operators voor het installeren van een antenne of een zendmast?

Voordat een landeigenaar land verhuurt voor de installatie van een antenne of zendmast, zal hij/zij waarschijnlijk eerst vragen hoeveel de operators zullen betalen. Het antwoord is dat dit zal afhangen van de hierboven genoemde factoren en de daaropvolgende onderhandelingen.

Zodra een verhuurder een huurovereenkomst is aangegaan met een operator, heeft hij/zij een alternatief voor de niet-gegarandeerde huur die door de operator wordt aangeboden.

Dit alternatief wordt ook wel een huurkoop genoemd. Het bestaat uit het aanbieden van een vooraf gegarandeerd bedrag aan de landeigenaar in ruil voor het recht om het huurcontract te beheren en de huurprijs te ontvangen die bij het contract hoort voor een bepaalde periode.

Dit alternatief geldt zowel voor percelen grond als voor stedelijke gebouwen en appartementsgebouwen. Wanneer er een huurcontract is gekoppeld aan de antenne of een zendmast, kan er een overeenkomst worden gesloten om de huur voor de locatie te kopen.

De voorwaarden van de overeenkomst worden overeengekomen met de nodige wettelijke vertegenwoordigers, zodat beide partijen er zeker van kunnen zijn dat alles voldoet aan de vastgestelde regelgeving. Dit zorgt ervoor dat de eigenaar op een normale manier het recht kan uitoefenen om zijn grond of onroerend goed in de toekomst te verkopen.

Hoewel de risico’s verbonden aan het huren van de antenne of zendmast blijven bestaan, hetzij door een mogelijke ontmanteling, hetzij door een toekomstige huurverlaging, draagt de eigenaar bij een huurkoop die risico’s niet meer. APW Netherlands accepteert ze dankzij zijn gediversifieerde portfolio van activa.

Heeft u vragen over hoe een zendmast werkt, hoe geschikt uw eigendom kan ervoor zijn of, als u een bestaande eigenaar van een zendmast bent, wilt u meer weten over de activa op uw eigendom? Neem contact op met APW Netherlands door te bellen naar 073 3690553, of ga naar www.apwnetherlands.nl, en een van onze medewerkers zal u adviseren over uw zendmast of huurmogelijkheden.