In deze tijden kunnen wij ons niet meer indenken om zonder mobiele telefoon te leven.

Alle zaken om ons heen springen in op deze ontwikkeling welke langzaam in ons leven is geslopen.

In de jaren ’90 was het slechts voor enkele hoogwaardigheidsbekleders weggelegd om een telefoon in hun auto te hebben.

Daarbij werden de restricties gegeven dat zij niet inhoudelijk over gevoelige informatie mochten praten. Ook was het telefoneren beperkt qua bereik.

 

Immers waren er in Nederland veel minder masten dan tegenwoordig. Soms viel tijdens het gesprek het signaal weg, simpelweg omdat de beller dan buiten bereik van de antenne was. Er moest dan eerst kilometers verder gereden worden om vervolgens weer in contact met elkaar te kunnen komen via een andere antenne. Een telefoon in de auto was een bijzonder gegeven.

Dat was toen… Tegenwoordig? Tegenwoordig is ons land bezaaid met antennes en dat is nodig ook!

Allemaal noodzakelijk om aan de wens van de gebruiker te kunnen voldoen.
Die wens is duidelijk: 24/7 overal bereikbaar willen zijn en kunnen beschikken over diensten zoals Whatsapp, telefonie en e-mail, waarvoor niet alleen dekking noodzakelijk is, maar ook meer bandbreedte. Geen enkel bedrijf op particulier wil en kan nog zonder.
De antennes van de providers zorgen voor een deken aan ontvangers en verzenders.

Allemaal om een gesloten spinnenweb in ons land te realiseren om aan de wens van de gebruiker tegemoet te komen. Die wilt namelijk alleen maar sneller en meer internet! Er gaan namelijk veel meer zaken communiceren met elkaar, denk hierbij bijvoorbeeld aan auto’s (zodat de remafstand kan worden verkleind), verlichting (inbraakpreventie), witgoed (signaal wanneer er wasmiddel moet worden besteld), T.V.’s (voorkeuren), beveiligingscamera’s, muziek, afvalverwerking (met het uitmeten van slimme vuilnisbakken, kan de meest optimale route worden berekend van de vuilnisbakken. Lege vuilnisbakken hoeven dan niet te worden aangereden), openbaar vervoer: u kunt het zo gek niet bedenken. Dit fenomeen van met elkaar communicerende apparaten heet “Internet of Things”.

Om meer bandbreedte te realiseren, dienen er meer opstelpunten te komen. Deze zullen worden geplaatst op lagere punten, zoals abri’s, putdeksels, en lantaarnpalen.

Gezondheid:

Inherent aan progressie, is de discussie wat de effecten zouden kunnen zijn van vooruitgang. Er heerst er dan ook een gezonde discussie gezondheid i.c.m. telecom antennes.

Straling (waarover de meeste mensen praten) is eigenlijk het verkeerde woord en schrikt op voorhand al veel mensen af. Straling klinkt nucleair, maar als het gaat om antennes praat men over elektromagnetische velden (waar ook bijvoorbeeld uw magnetron, televisie, of wifi router mee werkt).

In 1998 is er maximale toegestane elektronische veldsterkte vastgesteld. Limieten waaraan wij als mens blootgesteld mogen worden. ICNIRP is een afkorting van International Commission on Non-lozing Radiation Protection.

De ICNIRP bestaat uit een groep wetenschappers die deze limieten vastgesteld hebben, welke worden geïmplementeerd in de Europese Unie.
In uw woning, op straat en andere openbare plekken mag u niet blootgesteld worden aan elektronische velden boven deze limieten. De limieten zijn gericht op kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Dit wordt dan ook gemonitord door inspecteurs van het Agentschap Telecom. Zij meten meer dan alleen de telecom antennes, namelijk ook radio, televisie en wifi velden.

Sommige mensen zeggen klachten te hebben als hoofdpijn, slapeloosheid en/of duizelingen, die zij toeschrijven aan de telecom antennes. Internationaal heeft er dan ook veel onderzoek plaatsgevonden naar deze elektro magnetische velden, het is zelfs een van de meest onderzochte onderwerpen.

Hieruit blijkt dat deze effecten niet kunnen worden gevonden in een zogenaamde dubbelblinde studie, waarbij zowel de testpersonen, als degene die de testen afnemen, weten of de antennes aan of uit staan. Enige effecten die in een enkel onderzoek worden waargenomen, worden gerepliceerd (een onderzoek, is geen onderzoek). Deze effecten worden in dat replicatie onderzoek niet opnieuw worden gevonden.