De telecomwereld staat niet stil. Sterker nog, het is op dit moment een zeer onrustige markt die aan veel veranderingen onderhevig is. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. De trends binnen de smartphones is hier een goed voorbeeld van: de eisen aan een mobiele telefoon worden steeds hoger en de ontwikkelingen staan niet stil. Telecom operators willen steeds meer bandbreedte bieden en proberen tegelijkertijd kosten te besparen, hetgeen al snel kan leiden tot verlagingen van de huur of zelfs opzegging van huurcontracten. Deze ontwikkelingen maken dat de huidige huur niet als vanzelfsprekendheid kan worden gezien. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat u, met een afkoopsom die door ons wordt betaald in ruil voor de huuropbrengsten, een beter doel voor ogen kunt hebben, zoals bijvoorbeeld het voldoen aan de doelstelling van de regering om in 2023 alle kantoorpanden van Energie Label C te voorzien, nu er ook binnen de vastgoedsector sprake is van nieuwe ontwikkelingen en regelingen.

Label C

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. U wordt door deze regeling, als vastgoedondernemer, direct geraakt. 44% van alle bedrijfspanden heeft namelijk energielabel D of lager. De overgang naar Label C kan grote financiële gevolgen hebben voor een bedrijf, ook al is uw portefeuille waardevast en beschikt u over de nodige liquide middelen.

Risico bij wachten

Het uitstellen van het upgraden naar energielabel C brengt een zeker risico met zich mee. Uiteindelijk zullen de door de regering gestelde doelstellingen moeten worden gehaald. Het is om die reden van belang om na te denken over deze investeringen en om tijdig maatregelen te nemen, waarbij uw rendement wordt geoptimaliseerd en tegelijkertijd risico’s worden verkleind. Door de inkomsten uit de telecom aan ons over te dragen en in ruil daarvoor een aanzienlijke afkoopsom te ontvangen, kunt u enerzijds aan uw verplichtingen werken voor wat betreft de nieuwe Energie-regelingen (waardoor u derhalve uw vastgoedportefeuille beschermt) en anderzijds kunt u de risico’s van opzegging of van een verlaging in de huur volledig op ons afschuiven. Operators proberen meer op hun kosten te besparen en zij veranderen/optimaliseren hun netwerken voortdurend, hetgeen regelmatig tot opzeggingen en huurverlagingen leidt. Daar komt nog eens bij dat de uitrol van 5g op termijn plaatsvindt, met alle gevolgen en risico’s van dien. Deze risico’s kunt u, door het doen van een transactie met ons, volledig op ons afschuiven. Wat ons betreft een win-win situatie, waarbij maximaal rendement wordt behaald en waarbij de risico’s voor u worden verkleind.

The power of now

Alle signalen staan op groen. U bent gehouden om de energieprestaties van uw vastgoed te verbeteren. Door nu deze verbetering door te voeren, bent u klaar voor de toekomst, terwijl menigeen op dat moment nog moet beginnen. Indien u een telecom opstelpunt in uw portefeuille heeft, kunnen wij met u meedenken en zoeken naar oplossingen.

Conclusie

Contanten, rendement of waarde. Wat uw doel ook is, u zult tijdig maatregelen en actie moeten ondernemen. Dit om uw vastgoedportefeuille te beschermen. Telecom Vastgoed kan u daarbij van dienst zijn. Wij staan u dan ook graag te woord.

Meer informatie: https://www.akd.nl/b/Paginas/Vanaf-2023-verplichte-energielabel-C-voor-huurders-en-verhuurders-%E2%80%93-wat-zijn-de-gevolgen.aspx