De beleggingswereld heeft meer te bieden dan alleen aandelen en obligaties.

De vraag naar mobiel datagebruik en onbeperkt internet neemt alsmaar toe. Vandaag de dag vragen steeds meer toepassingen om een dekkend netwerk voor mobiele communicatie, met als gevolg een groeiend aantal zendmasten en antennes. Een van de kenmerken van de verhoogde bandbreedte behoefte is dat er meer, maar lagere opstelpunten worden gerealiseerd. Zo staat het Rembrandtplein in Amsterdam al vol met antennes die op abri’s en bushokjes zijn geplaatst. Tevens is de investeringscasus van een operator sterk gewijzigd, zo is roaming binnen Europa afgeschaft, gebruikt iedereen het gratis Whatsapp in plaats van het eens zo duur betaalde SMS, en worden er grote vaste of zelfs ongelimiteerde belbundels aangeboden voor een vast bedrag per maand.

 

Door dit fenomeen wordt de huur die u ontvangt voor uw antenne-opstelpunt financieel gezien steeds waardevoller. Dit biedt u een grote mogelijkheid om uw beleggingsportefeuille uit te breiden.

Als u zou worden benaderd door een provider, met de vraag of u bereid zou zijn hun apparatuur op uw grond of gebouw te laten plaatsen, in ruil voor een maandelijkse of jaarlijkse huur, zou u overwegen om een huurovereenkomst voor dit antenne-opstelpunt af te sluiten?

Als uw antwoord hierop zonder meer ‘ja’ is, of wellicht heeft u wat meer tijd nodig met het afwegen hiervan, Telecom Vastgoed kan u helpen met deze keuze door het bieden van alle benodigde informatie.

Uw huurovereenkomst als investering

Is investeren in een enkele huuroverkomst iets wat u wel aan zou spreken?

Doorgaans zullen providers u benaderen als zij geïnteresseerd zijn in het huren van het dak op uw huis of bedrijf, of uw grondstuk of perceel, voor het instaleren van hun telecomapparatuur.

Zodra u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van het huurcontract, begint u hiervoor huur te ontvangen, voor een vooraf bepaalde periode. U kunt deze huur maandelijks gebruiken voor bepaalde uitgaven, of u kunt onderzoeken of u wellicht een beter rendement kunt behalen, namelijk door een substantieel geldbedrag te ontvangen in de vorm van een huurvooruitbetaling, die Telecom Vastgoed voor u kan verzorgen. Partijen met wie wij zo een samenwerking zijn aangevangen, hebben deze vooruitbetaling gebruikt om nieuw vastgoed aan te kopen, hun leningen af te lossen of in andere bedrijven te stoppen. Niet alleen wisten zij daarmee een sterk verbeterd rendement te maken, maar verkregen zij ook de controle over die investeringen. In plaats van een contract, verkregen zij een bezitting (een ‘asset’).

Risico’s en voordelen van de huurovereenkomst die hoort bij uw antenne-opstelpunt

Bent u bekend met de risico’s en voordelen van de huur die u ontvangt van een telecom provider?

Een van de belangrijkste voordelen is diversificatie van uw investeringsportfolio. Het bezit van een huurcontract voor een antenne-opstelpunt kan derhalve onderdeel zijn van uw persoonlijk vermogen.

Echter, net zoals bij elke andere investering, brengt het ook risico’s met zich mee. De grootste risico’s zijn huurvermindering, betaalvakanties (waarbij de operator een paar jaar geen huur betaald), een verlaagde indexering en volledige ontmanteling van de site. In dit geval wordt de huur direct stopgezet. Met een transactie van Telecom Vastgoed worden deze risico’s volledig naar hen verlegd.

Huurvooruitbetaling

Als u de kans kreeg om het risico van financieel verlies te verkleinen, zou u uw bezit dan willen omzetten naar iets van meer waarde, waar u tevens volledige controle over kunt uitoefenen?

Aangezien het risico van ontmanteling groot is, kunt u ervoor kiezen om uw huurovereenkomst om te zetten in een huurvooruitbetaling door een marktspecialist zoals Telecom Vastgoed, in de vorm van een grote afkoopsom. Deze vooruitbetaling stelt u in staat om bijvoorbeeld opnieuw in uw bedrijf te investeren, een huis te kopen of eindelijk die droomreis te maken.

Zolang de vraag naar mobiel datagebruik blijft stijgen, neemt ook kans toe dat u door een provider benaderd gaat worden. Telecom Vastgoed biedt waarde voor operators, door hen met specialisten van gedachten te laten wisselen, en daarmee de operationele kosten lager te houden. Dit zorgt ervoor dat de voordelen voor operators op andere manieren kunnen worden gehaald. Als eigenaar van een antenne-opstelpunt geeft u dit de mogelijkheid om uw huurcontract om te zetten in een substantieel geldbedrag.