In deze blogpost zoomen wij in op een van de vele ontwikkelingen binnen de telecomsector omdat het een essentieel onderdeel is die de toekomstbestendigheid van uw opstelpunt bepaald.

U verhuurt opstelpuntruimte aan KPN, Vodafone, T-Mobile of Tele2. Dit opstelpunt is, net als ieder opstelpunt, onderdeel van een fijnmazig en grootschalig landelijk netwerk.
Mede vanwege de hoge instandhoudingskosten monitoren providers afzonderlijke opstelpunten voortdurend op de technische inpasbaarheid als toegevoegde waarde binnen het geheel.
Nut en noodzaak zijn bepalend en aansluiting bij de laatste techniek een voorwaarde.

Opeenvolgende technologieën met ieder een eigen levenscyclus laten opstelpunten meebewegen of stilstaan. Het is daarom van groot belang vast te stellen of het opstelpunt recentelijk is opgewaardeerd of dat deze geruime tijd onaangepast is gebleven.
Dit bepaalt in grote mate de toekomstbestendigheid van het opstelpunt.

Bijna 20 jaar geleden startten providers met het 2G-mobiele netwerk, ook wel GSM genoemd. De afgelopen jaren zijn de netwerken steeds verder verbeterd: van 3G naar een supersnel 4G-netwerk.
Inmiddels wordt alweer gewerkt aan voorbereidingen voor het 5G-netwerk.

In meerdere landen is 2G inmiddels volledig uitgefaseerd. Dit staat ook in Europa te gebeuren waarbij providers wisselende keuzes maken welke techniek zij als eerste opheffen;

T-Mobile schakelt per november 2020 haar 2G netwerk uit;
Vodafone schakelt per januari 2020 haar 3G netwerk uit;
KPN schakelt per januari 2022 haar 3G netwerk uit.

Mocht uw huurovereenkomst zijn opgebouwd uit verschillende lagen (een addendum voor het uitbreiden met extra apparatuur voor 3G bijvoorbeeld), dan kan dit dus gevolgen hebben voor uw huurinkomsten.

Hoe weet u welke techniek uw opstelpunt ondersteunt?

In onze dagelijkse gesprekken met vele verhuurders komt het zelden voor dat men weet welke techniek het opstelpunt ondersteunt, om uiteenlopende redenen.
Het opstelpunt is in het begin geplaatst met bijbehorende tekeningen zonder informatie over de gebruikte techniek. Hetzelfde geldt voor tekeningen die nadien zijn aangeleverd in verband met uitbreiding of aanpassing van het opstelpunt.
Ook de (huur)overeenkomst met eventuele aanhangsels laat dit vaak in het midden.

Het opstelpunt bevindt zich ook vaak op grote(re) afstand van verhuurder en bovendien geeft het fysieke opstelpunt (kasten/antennes) geen informatie prijs.
Wij zien als voornaamste reden dat de verhuur van een opstelpunt niet tot de corebusiness behoort en men erop lijkt te vertrouwen dat het opstelpunt te allen tijde behouden blijft.

Telecom Vastgoed adviseert u geheel vrijblijvend over de positie van uw opstelpunt en hanteert hiervoor verschillende methodes.

Aan de hand van een uitgebreide analyse kan tevens worden bezien of de gehanteerde techniek overeenstemt met hetgeen hierover in uw overeenkomst is afgesproken.